top of page

Oferta

Specjalizujemy się kompleksową eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Realizujemy inwestycje począwszy od projektu, poprzez wykonanie zadania, kończąc na utrzymaniu właściwego stanu technicznego infrastruktury.

instalacje elektryczne, linie kablowe, przyłącza elektryczne itp.

usuwanie awarii elektrycznych, elektroenergetycznych usługi 24 godziny na dobę 365 dni w roku

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej , rezystancji izolacji, wył różnicowoprądowych itp.

instalacje odgromowe, uziemienia

kompleksowe usługi w zakresie montażu, modernizacji i serwisu instalacji RTV

instalacje alarmowe, CCTV, czujniki dymu, gazu itp.

instalacje domofonowe, wideodomofonowe

analogowe/cyfrowe

sterowniki PLC, przekaźniki, czujniki, przetworniki, automatyczne sterowanie

wykopy, korytowanie, drenaże, odwodnienia, roboty ziemne 

silniki, generatory, transformatory, rozdzielnie nN, SN, baterie kompensacji mocy biernej

prowadzenie konserwacji i pomiarów suwnic, wciągników i wciągarek na potrzeby UDT

ZGŁOŚ AWARIĘ 723 894 956

bottom of page