top of page

Elektroenergetyka

Elektroenergetyka jest to poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.

Nasza oferta składa się z prowadzenia obsługi, konserwacji, montażu i pomiarów: generatorów, sieci, stacji transformatorowych, baterii kompensacji mocy biernej, rozdzielni SN i nN.

Inwestycje wykonywane są na podstawie określonych potrzeb klienta poczynając od projektu, poprzez realizację, do wykonania badań pomontażowych i dalszą eksploatację w/w urządzeń.  

123.png
bottom of page