Szafa rozdzielcza

Montaż rozdzielni elektrycznej nn z wyposażeniem: wskaźnik wartości napięcia poszczególnej fazy, ogranicznik przepięć typu B+C, 4 wyłączniki różnicowoprądowe w tym jeden trójfazowy, wyłącznik główny, wyłączniki nadprądowe dla poszczególnych obwodów zasilania.

Przygotowanie ścian pod puszki oraz przewody elektryczne.

Wykonanie szafy zasilającej wraz z zespołem zabezpieczeń i gniazd na potrzeby prądu budowlanego.

Wykonanie nowego układu rozliczeniowego.

Instalacja elektryczna wykonana metodą korytkowania, która w następnym etapie budowy pozwala na zmniejszenie warstwy kładzionego tynku z powodu braku przewodów na ścianach, co przyczynia się do ograniczenia nakładów finansowych przy zakupie zaprawy tynkarskiej.

Wykonanie nowoczesnego podświetlanego ogrodzenia z funkcją automatycznego sterowania z uwzględnieniem pory dnia, strefy czasowej i zmiany czasu.

8.jpg

Klasyczna instalacja elektryczna 

Kompleksowe wykonanie rozdzielnicy zasilająco - sterowniczej procesu technologicznego 13 urządzeń przemysłowych z funkcją równoległego sterowania z dwóch stanowisk oraz z możliwością pracy automatycznej.

 

Modernizacja szafy zasilająco - sterowniczej. 

Zdjęcia przedstawiają stan przed oraz po modernizacji przez naszą firmę.

Wykonanie szafy układu łagodnego rozruchu (Softstartu) z możliwością uruchamiania bezpośredniego w zakładzie przemysłowym.

Wykonanie szafy zasilająco-sterującej przepustnicami na zbiornikach sedymentacyjnych z funkcja automatycznego zamykania przepustnic w przypadku zaniku napięcia,

Instalacja elektryczna domku jednorodzinnego.

ELEKTRYCZNOŚĆ TO NASZA PASJA

  • w-facebook
  • Twitter Clean